Lavinové vyhledávače Ba­rryvox® pomáha­jí se záchranou v horách už dlouhých 50 let. Od roku 1968, kdy spatřil světlo světa první přístroj nesoucí označení VS 68, procházejí neustálým vývojem, který se opírá o důkladné testování v terénu, připomínky profesionálů i poznatky běžných uživatelů. Zaměřují se přitom na spolehlivost, funkčnost a jednoduchost ovládání.

To se logicky odrazilo také do nového firmwa­ru BarryHeart 3.0. Tady jsou podrobnosti…

Group Check

Intuitivní funkce skupinové kontroly umožňuje snadno a rychle ověřit přenosovou frekvenci a nastavení všech vyhledávačů na vysílání, tedy do režimu SEND. Firmware jasně rozlišuje jednotlivá zařízení a na displeji zobrazuje přesnou vzdálenost k tomu přístroji, který má být zrovna prověřen.

Kontrolu funkčnosti a správného nastavení lavinových vyhledávačů provádějte na začátku každé túry. Pokud nemáte na plnohodnotnou kontrolu dostatek prostoru, ověřte alespoň, že jsou všechny vyhledávače zapnuté a vysílají - pomocí funkce SEND confirmation. Dbejte také na správné nosení přístrojů.

Ochrana proti rušení

Vysoká míra odolnosti lavi­nových vyhledávačů Barryvox® vůči vlivu elektronických zařízení snižuje možnost chybného zobrazení směru a vzdálenosti k zasypanému na minimum.

Zvýšení výkonu přístrojů

Aktualizovaný firmware BarryHeart 3.0 optimalizuje následující funkce:

 • Přesnost a rychlost vyhodnocení signálu.
 • Stabilitu označení vyhledávaného zařízení v případě více překrývajících se signálů.
 • Zobrazení směru po prvním zaznamenání signálu (vylepšené chování v případě chybného nasměrování).
 • Tvorbu seznamu zasypaných a jeho stálost.
 • Zobrazení životnosti baterie.

 Speciální funkce Pro Check vyhledávače Barryvox® S

Díky funkci Pro Check zvládá vyhledávač Ba­rryvox® S vyhodnotit celou řadu parametrů přijímaného signálu. To se hodí především ve chvíli, kdy vyrážíte do hor s lidmi vybavenými staršími jednoanténovými a dvouanténovými přístroji. Barryvox® S dokáže jejich signál zpracovat a získaná data v případě potřeby využít. To mimo jiné zaručuje rychlou detekci vyhledávačů, které neodpovídají dnešním standardům.

Analogový vyhledávací režim

Barryvox® S disponuje zvláštním vyhledávacím módem, který zachránce navádí k přístroji s nejsilnějším signálem, a to pomocí postupně se zesilujícího tónu, pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti rozděleného do celkem devíti kroků. Tento režim je vhodné použít v případě, kdy není možné z nějakého důvodu spolehlivé rozlišení jednotlivých zařízení.

Aktualizace napříč zařízeními

Vyhledávače Mammut Barryvox už není nutné aktualizovat pouze v servisních centrech. Firmware BarryHeart 3.0 přináší zcela novou funkci, která umožňuje snadný upgrade systému mezi dvěma různými přístroji. Všechny nové vychytávky se tak mezi uživateli rozšíří o poznání rychleji než dříve, což zase o fous zvýší šanci na včasné nalezení zasypaného.

Požadavky pro úspěšný upgrade

 • Baterie obou zařízení musí být nabity minimálně na 30 %. Aktualizace může zároveň probíhat pouze mezi dvěma přístroji, a to v okruhu 50 metrů.
 • Aktualizaci lze provést pouze mezi vyhledávači určenými pro stejný trh, které spolu komunikují na shodných kanálech

Aktualizace vyhledávače Barryvox® S

 • Oba přístroje vypněte.
 • Zapněte přístroj s aktuální verzí firmware, v menu nastavení (Settings) zvolte možnost aktualizace mezi přístroji (Device-to-Device Update) a potvrďte hlavním tlačítkem.
 • Pokračujte dle instrukcí na displeji.

Aktualizace vyhledávače Barryvox®

 • Oba vyhledávače vypněte.
 • Vezměte přístroj s aktuální verzí firmware, stiskněte a držte hlavní tlačítko a zároveň přepněte spínač z polohy OFF do polohy SEND. Hlavní tlačítko držte až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí nápis UP.
 • Vyhledávač takto připravíte pro aktualizaci druhého přístroje.
 • Na zařízení, jehož firmware chcete aktualizovat, stiskněte a podržte hlavní tlačítko a zároveň přepněte spínač z polohy OFF do polohy SEND. Po 2 sekundách můžete hlavní tlačítko pustit.
 • Instalace nové verze firmwaru se spustí automaticky. Průběh můžete sledovat na displeji přístroje.