Při výstupu a sjezdu na laně

A.  Postup záchrany s volným koncem lana (Lose Rolle / Loop haul)…

Výchozí stav:

  • První a poslední člen lanového družstva má v batohu připravený konec volného lana. Lano sestává ze dvou nezávislých pramenů, svázaných uprostřed.
  • Mezi členy lanového družstva jsou navázány brzdící uzly, což se dělá u dvou nebo tříčlenných družstev.

Postup:

a) Po vybudování štandu zapněte karabinu s pojistkou zámku do sešité smyčky 120 cm (ideálně z Dyneema) vycházející ze štandu.

b) Na napnutý pramen téhož (zatíženého) lana navažte Prusíkovým uzlem smyčku a zapněte ji do karabiny, kterou jste v předchozím kroku cvakli se sešité smyčky. Tím spojíte zatížené lano se štandem.

c) Poté pomalu a opatrně, bez rázového zatížení, přeneste váhu visícího ze svého sedáku na štand.

d) Odvažte se z lana, tedy vycvakněte lano z navazovací karabiny a rozvažte navazovací uzel.

e) Zkontrolujte stabilitu štandu, případně udělejte opatření pro jeho „tutovou" spolehlivost.

f) Z pomocné šňůry udělejte sebejištění.

g) Z batohu vytáhněte zbývající lano a připravte si HMS karabinu.

h) Zajištěni postupujte podél napnutého lana k okraji trhliny.

i) Pokud je postižený při vědomí, dohodněte se na poslání karabiny HMS na laně. Když není postižený schopen spolupráce, použijte odpovídající záchranou techniku nebo zavolejte profesionální záchranáře.

j) Snížení tření lana během vytahování podpoří kladka na HMS karabině.

k) Na hraně trhliny, kde by se mohlo lano zařezávat, ho vypodložte cepínem (není li ve štandu) nebo batohem.

l)  Postižený si zapne karabinu do navazovacího oka úvazku a zachránce dobere lano a vrátí se ke štandu.

m) Do smyčky od štandu zapnete karabinu kladkou a provlečete do něj pramen lana, který jste dobrali.

n) Mezi kladku a okraj trhliny nasadíte na lano Tibloc a provlečete skrz něj HMS karabinu tak, aby tlačila lano do ostnaté stěny Tiblocu. Šipka míří k trhlině, zoubky míří ke štandu (viz obrázek). Karabina musí být provlečena blokantem tak, aby vtlačovala lano do zoubků a zátěž přenášela karabina, nikoli subtilní těleso blokantu. Výrobce doporučuje použít HMS karabinu kulatého průřezu, ideálně Petzl Attack. Na tutéž karabinu můžete pro zmenšení tření přidat plastovou kladku Petzl Ultra Legére.

o) Opačným koncem HMS karabiny v Tiblocu provlečete lano, za které budete tahat a posouvat postiženého z trhliny. Kladkostroj je hotový.

p) Každým zatáhnutím se Tibloc posune směrem ke kladce. Blokant v kladce automaticky zafixuje pozici vytahovaného lana po každém potáhnutí. Až k ní dojede, posunete Tibloc směrem k okraji trhliny. Postupně vytahujete a posouváte Tibloc.

q) Když se přiblíží postižený k okraji trhliny, začne se nohama opírat o stěnu ledovce a ulehčí tak vyprošťování.

B.  Postup záchrany se zatíženým lanem mezi zachráncem a postiženým…

Výchozí stav:

  • První a poslední člen lanového družstva nema­jí k dispozici dos­tatek volného lana pro použití předchozí metody.
  • K této situaci by nikdy nemělo dojít, 30 m je i pro dvojici příliš krátké lano.
  • Mezi členy lanového družstva jsou navázány brzdící uzly, což výrazně ztěžuje vytahování lana z trhliny přes hranu (uzel ho brzdí) a protože uzly neprojdou kladkostrojem, musí se postupně rozvazovat. Uzly na zatíženém laně nelze rozvázat jinak, než odlehčením zátěže.

Postup:

a) Po vybudování štandu zapněte karabinu s pojistkou zámku do sešité smyčky 120 cm (ideálně z Dyneema) vycházející ze štandu.

b) Na napnutý pramen (zatíženého) lana navlečte pod svým sedacím úvazkem kladku s blokantem RollNLock.

c) Do oka kladky zapněte karabinu štandu, viz krok a). Tím spojíte zatížené lano se štandem.

d) Poté pomalu a opatrně, bez rázového zatížení, přeneste váhu visícího ze svého sedáku na štand.

e) Odvažte se z lana, tedy vycvakněte lano z navazovací karabiny a rozvažte navazovací uzel.

f) Zkontrolujte stabilitu štandu, případně udělejte opatření pro jeho „tutovou“ spolehlivost.

g) Z batohu vytáhněte zbývající lano, ukotvěte ho pomocí lodního uzlu do štandu a z pomocné šňůry udělejte sebejištění.

h) Zajištěni postupujte k okraji trhliny.

i) Pokud je postižený při vědomí, dohodněte se na spolupráci při vyprošťování. Zachránce by měl postiženému vysvětlit, že během vytahování nastanou přestávky, způsobené převazováním blokantů mezi brzdícími uzly. Když není postižený schopen spolupráce, použijte odpovídající záchranou techniku nebo zavolejte profesionální záchranáře.

k) Na okraji trhliny, kde by se mohlo lano zařezávat, ho vypodložte cepínem (není-li ve štandu) nebo batohem.

l) Zachránce se vrátí ke štandu a zahájí sestrojení kladkostroje.

m) Do smyčky od štandu zapnete karabinu kladkou a provlečete do něj pramen lana, který jste dobrali. Mezi kladku a okraj trhliny nasadíte na lano Tibloc a provlečete skrz něj HMS karabinu tak, aby tlačila lano do ostnaté stěny Tiblocu. Šipka míří k trhlině, zoubky míří ke štandu (viz obrázek). Karabina musí být provlečena blokantem tak, aby vtlačovala lano do zoubků a zátěž přenášela karabina, nikoli subtilní těleso blokantu. Výrobce doporučuje použít HMS karabinu kulatého průřezu, ideálně Petzl Attack. Na tutéž karabinu můžete pro zmenšení tření přidat plastovou kladku Petzl Ultra Legére.

n) Opačným koncem HMS karabiny v Tiblocu provlečete lano, za které budete tahat a posouvat postiženého z trhliny. Kladkostroj je hotový.

o) Každým zatáhnutím se Tibloc posune směrem ke kladce. Blokant v kladce automaticky zafixuje pozici vytahovaného lana po každém potáhnutí. Až k ní dojede, posunete Tibloc směrem k okraji trhliny. Postupně vytahujete a posouváte Tibloc. Vytahování mohou výrazně zpomalovat brzdící uzly, zařezávající se do hrany trhliny, proto je důležité lano dobře vypodložit.

p) V okamžiku kdy se k blokantu přiblíží uzel, je nutné lano odlehčit a uzel rozvázat. Postup je zřejmý z obrázků.

q) Když se přiblíží postižený k okraji trhliny, začne se nohama opírat o stěnu ledovce a ulehčí tak vyprošťování.

Upozornění

Uvedené postupy a manipulace s materiálem vyžadují trénink a pochopení, jak celý systém funguje. Bez pochopení postup zapomenete a v reálné stresové situaci se vám nemusí podařit správné a bezpečné sestavení vyprošťovacího systému. Bez nácviku to nepůjde a tak se vyplatí věnovat osvojení metody nějaký čas.

Materiálový tip „SkitourGuru Set“ neberte z několika důvodů jako oficiální metodický výstup, ale moje osobní doporučení pro pohyb a záchranu na ledovci ve stylu nalehko!

Poznámka: Technic­ké nákresy použity se souhlasem Vertical Trade - oficiální zástupce Petzl pro ČR a Slovensko.