V případě pádu do trhliny musí být kolegové z lanového družstva schopni zachytit pád a postiženého následně vyprostit. Pohyb v lanovém družstvu je náročný na koordinaci a koncentraci, zejména při sjezdu, ale i během prudkého výstupu s otočkami.

 Důležité pro túru po ledovci

 • Odpovídající vybavení
 • Kompetentní, zkušený vůdce.
 • Znalost základních pravidel (standardního chování) pro pohyb po ledovci.
 • Na jednom laně (délky min. 50 m) smí být navázáno nejvýše 7 osob včetně vůdce.
 • Alespoň jeden člen skupiny musí v praxi bezvadně ovládat techniku vyproštění z trhliny.
 • Je-li zároveň vůdcem skupiny, musí ovládat rovněž sebezáchranu z trhliny.

 STANDARDNÍ OPATŘENÍ při pohybu na lyžích po ledovci

 • Plánování túry. Zejména v jarním, teplém období plánovat dobu na túře tak, abyste bezpečí chaty dosáhli co nejdřív odpoledne. Natavení, provlhnutí, a tím snížená nosnost sněhových mostů se nejvíce projevuje v závěru dne.
 • Stav ledovců. Informace o stavu ledovců zjistíte dotázáním u chataře nebo horských vůdců, přítomných na chatě.
 • Nasazený úvazek. Na ledovci se vždy pohybujte s nasazeným sedacím úvazkem. Sedák si nasaďte už na začátku túry.
 • Rozestupy. Dodržujte bezpečnostní rozestupy mezi členy skupiny – při výstupu 5 m, při přecházení sněhových mostů i více. Při sjezdu alespoň 30 m i více (delší brzdná dráha).
 • Organizovanost. Preferujte organizovanou jízdu na jistotu. Když sjíždíte v okolí linie výstupu, volte jízdu v blízkosti výstupové stopy.
 • Shromažďovací místa. Zastavujte na tzv. „ostrůvcích jistoty“. Nikoli tam, kde lze předpokládat napětí v ledovci (vypoukliny, hřebínky). Při zastavení a během přestávek skupiny by nikdo ze členů skupiny neměl mít v okruhu 5 m žádného dalšího kolegu.
 • Opatrně při sjezdu. V kritických pasážích jedou všichni jeden za druhým ve stejné stopě s dostatečnými rozestupy (30 m a více). Vůdce skupiny volí co nejbezpečnější trasu, jejíž povrch lze zrakem vyhodnocovat s dostatečným předstihem. Zastavuje se vždy nad vůdcem, pod jeho úrovní může být trhlina…
 • Manipulace s výzbrojí. Při manipulaci se stoupacími pásy nechte nasazenou na noze vždy jednu lyži (větší nosná plocha než bota) a na odepnutou lyži nalepte (z odepnuté lyže odlepte) pás. Efekt zvýšené nosnosti využijte stejně jako v předchozím případě při nasazování sedacího úvazku. Ideální je použít úvazek s rozepínatelnými nohavičkami, kterými nemusíme provlékat botu vypnutou z vázání.
 • Jasná komunikace. Je základem pro překonávání komplikovaných pasáží, mnohdy vyžaduje dobrou lyžařskou zdatnost, zejména při sjíždění na laně.
 • Mobil nebo vysílačku noste vždy s sebou pro případné zavolání záchranářů (v mobilu mějte uloženo číslo místní horské služby a horské chaty). Pro určení polohy v případě nehody je skvělá navigace GPS.

 DŮVODY PRO NAVÁZÁNÍ DRUŽSTVA NA LANO

 • Na ledovcích, známých svou nebezpečností.
 • Na ledovcích s velkou četností trhlin.
 • Neznámý ledovec.
 • Při zhoršené viditelnosti, orientačních problémech, vždy když podmínky nedovolují najít optimální linii výstupu nebo sjezdu.
 • Při nedostatečném sněhovém pokrytí trhlin, způsobeném nedostatkem sněhu nebo větrnou erozí, většinou v první polovině zimy.
 • Přechodová zóna ledovce (změny sklonu z mírného na strmý a naopak).
 • Po sněžení, když vytváříte novou stopu v oblasti trhlin.
 • Po napadnutí nového sněhu, které proběhlo za větrného počasí. Vydatné sněžení zakryje malé i středně velké trhliny, nikoli však ty veliké. Pád do velké trhliny bývá často do velké hloubky a je obvykle doprovázen zasypáním padajícím sněhem, uvolněným během pádu.
 • Při provlhnutí sněhové vrstvy – sníh výrazně ztrácí nosnost.
 • Při pochybnostech (obavy, strach).