To, co jste si možná přečetli v nějaké metodice, vám ve videích vysvětlí dva horští vůdci UIAGM ze spolku Tatry Guide – Ján Kořínek a Martin Buliak. Janko je také lékař, který pracuje ve vrtulníkové záchranné službě, Martin pracuje jako lavinový specialista v Stredisku lavínovej prevencie slovenské Horské záchranné služby. Videa jsou doplněna názornými infografikami.

Video „Jak vyhodnotit sněhový profil stažený z webu“

Jednou z pomůcek pro plánování túr v zimních horách jsou sněhové profily zaznamenané na lavinových zpravodajských portálech. Jak vyhodnotit sněhový profil? Martin Buliak, horský vůdce UIAGM a lavinový specialista SLP HZS HZS, to podrobně vysvětluje ve videu. Ano, video je dlouhé, ale nikde jinde na webu nenajdete tak podrobné vysvětlení ve slovenštině, které rozumí i Češi. Navíc se k videu můžete opakovaně vracet. Myslím, že jeho pochopení je pro lavinovou prevenci zásadní!

 

Časová osa:

0:38 - Záhlaví sněhového profilu

2:36 - typy přeměny sněhu

4:01 - jak vyhodnotit zobrazený sněhový profil

6:47 - hodnocení stability sněhové vrstvy

8:27 - vlhkost sněhového profilu

8:59 - výsledky testů stability

10:01 - teplota ve sněhovém profilu

12:07 - analýza sněhových profilů na svazích s různou expozicí

12:14 - severní svah, analýza specifického profilu

14:53 - jihovýchodní svah, analýza konkrétního profilu

16:17 - severozápadní svah, analýza specifického profilu

18:13 - jižní svah - typická jarní situace, analýza konkrétního profilu

20:24 - vliv expozice svahu na sněhový profil

20:53 - specifika lavinového nebezpečí ve slovenských a českých horách

 

Video „Testování lavinového rizika v terénu“

Pro bezpečný pohyb v zasněžených horách je nezbytné umět vyhodnotit lavinová rizika. K tomu slouží testy stability sněhové vrstvy.

 

Časová osa:

0:10 - testování stability sněhové pokrývky

0:17 - management rizika

1:02 - proč dělat sněhový profil

1:15 - kde se testuje stabilita sněhu

1:45 - typy testů stability sněhové pokrývky. CT - kompresní zkouška, ECT - rozšířená kompresní zkouška, RB - posuvný blok (rutschblok)

2:20 - proč se test vztahuje pouze na určitý svah

 

Video „Jak vytvořit sněhový profil“

Ukázka, kde a jak vykopat profil lopatou a s pomocí sněhové pily. Vyhodnocení tvrdosti sněhových vrstev a následné určení kritické vrstvy.

 

Časová osa:

0:10 - jak vytvořit sněhový profil a najít kritickou vrstvu

0:54 - jak hluboko kopat sněhový profil

1:11 - hledání kritické vrstvy

1:40 - porovnání tvrdosti sousedních vrstev, 6 stupňů tvrdosti sněhu

2:14 - vrstvy ve sněhovém profilu

3:22 - určování tvrdosti jednotlivých vrstev sněhového profilu

4:35 - vyhledání a vyhodnocení kritické vrstvy ve sněhovém profilu

 

Video „Kompresní test“

Naučíte se, jak provést a vyhodnotit kompresní test, který je ze všech metod nejrychlejší a nejjednodušší.

 

Časová osa:

0:09 - co je to kompresní test (CT)

0:20 - příprava místa pro testování sněhu

0:45 - jak vyzkoušet stabilitu sněhového sloupce

1:06 - stupnice hodnocení stability pro tlakovou zkoušku

2:00 - jak provést kompresní test, kromě lavinového vybavení potřebujeme také pilu na sníh.

2:14 - řezání sněhového sloupce

3:46 - provedení kompresní zkoušky

4:37 - vyhodnocení kompresního testu

5:17 - jak interpretovat výsledek testu

 

Video „Lavinová záchrana“  

Ukazuje, jak hledat v laviništi vyhledávačema jak ověřit nález sondováním. K tomu základní bezpečnostní opatření a zásady lavinová prevence

 

Časová osa:

0:23 - lavinová prevence, základní bezpečnostní opatření

1:10 - jak hledat v lavině

3:06 - hledání signálu zasypaného kamaráda

3:59 - rychlé hledání - fáze přiblížení

4:51 - přesné dohledání

6:15 - sondování

 

Video „Kamarádská první pomoc při lavinové záchraně“

V lavině bojujete o život! Přátelská první pomoc při záchraně v lavině | Doktor z hor a TatryGuide ukazují, jak se to dělá v praxi! 

Při lavinové nehodě hraje velkou roli kamarádská první pomoc. Na vykopání z laviny a záchranu života je k dispozici 15 minut. Do té doby musíte jednat a poskytnout kamarádovi tzv. předlékařskou první pomoc, než přiletí profesionální záchranáři. Jak postupovat při záchraně v lavině, když záleží na každé minutě? Vysvětluje MUDr. Ján Kořínek, lékař slovenské horské služby.

 

Časová osa:

0:20 - statistika úmrtí

0:53 - pomoc kamaráda

1:54 - první pomoc zasypanému v lavině

2:47 - první pomoc - vytěžená osoba dýchá a je při vědomí

4:10 - první pomoc - vyhrabaná osoba dýchá a je v bezvědomí

4:54 - první pomoc - vyhrabaná osoba nedýchá a je v bezvědomí - resuscitace

6:10 - zásady bezpečného pohybu v lavinovém terénu

6:54 - příprava na túru, plánování túry

7:17 - lavinový batoh

7:53 - co ovlivňuje provádění kamarádské pomoci


Kdo se podílel na tvorbě videa

Kromě uvedených horských vůdců měl na starosti kameru a následnou náročnou postprodukci Ján Zelina, kterému asistoval Mišo Zborovjan, SkitourGuru připravil scénář. Celé, finančně náročné natáčení a postprodukci, zaplatil distributor vybavení Summit Trade ze Zlína (black crows, ORTOVOX, Mountain Equipment, Fritschi, Kohla).