Původní plán snowboardistů byl najet bokem vedle Velkého kotle na úroveň lesa (z pohledu zdola vpravo), a pak v rámci lesního porostu dojedou až dolů. Vítr foukal tak silný , že je tlačil před sebou. Díky velmi špatné viditelnosti začátek svého původně plánovaného sjezdu přejeli a zastavili se až na terénním zlomu, na počátku Velkého kotle. Tři zastavili u sebe nad tímto zlomem, čtvrtý asi 2 metry pod nimi. Všiml si natrhávající se sněhové vrstvy a pak zmizel ostatním z očí. Vypadalo to, jako by se na snowboardu rozjel dál. To se odehrálo v 9.30. Ostatní na něj volali, sháněli se po něm. V 9.36 mu dokonce i telefonovali. Všichni tři začali opatrně sjíždět dolů a neustále volali a hledali svého kamaráda.

Zhruba ve stejný moment sjížděli podél lesa dva skialpinisté, kteří se úplně náhodou objevili u spodní části lavinište. Obě skupiny o sobě za špatné viditelnosti vůbec nevěděli. Skialpinisté zahlédli vyčnívající snowboard ze sněhu (asi 30 cm). Oba si mysleli, že někomu ujelo prkno z horních partií. V tento moment zaslechli skialpinisté volání shora. Uvědomili si, že se jedná o lavinu. Začali odhrabávat snowboard ze sněhu. Za okamžik nalezli botu a pak nohu uvězněnou ve sněhu. V tomto momentě jeden ze skialpinistů pohotově volal pro pomoc, bylo 9.56. V 9.58 se tato informace dostala k HS.

V 10.00 ověřuje HS u skialpinistů telefonicky informaci a zjišťuje další podrobnosti, je vyhlášen lavinový poplach. Z Karlova se blíží další podpůrná skupina záchranářů.

V 10.15 vyráží první záchranný tým s lavinovým psem a se záchranným materiálem na Vysokou holi a odtud na lyžích na laviniště do Velkého kotle. Cestou potkávají na hranici lesa jinou trojici snowboardistů, kteří ale o ničem nevědí. Mezitím se ke skialpinistům, kteří se snažili co nejrychleji vyhrabávat zasypaného, přidávají i zbývající členové snowboardového týmu. Kopou a vyhrabávají, jak jen to nejrychleji jde. Nikdo z nich bohužel nemá základní nouzové vybavení – lavinový vyhledávač, sondu, a bohužel ani lopatu.

Zasypaný byl nalezen v poloze hlavou směrem dolů, obličejem vzhůru a s hlavou mírně natočenou, jako by mu lavina podtrhla zezadu nohy. Byl nalezen na takové plošince, kde se přes něj přehrnula další vrstva sněhu. Hlava byla asi 1,5 metru pod povrchem sněhu. Stále ještě měl na hlavě kapuci, čepici a pravděpodobně i lyžařské brýle. Sníh nebyl tvrdě utemován, ale i přesto bylo tělo pevně sevřeno ve sněhovém zajetí. Při odhrabávání hlavy byla identifikována mírně otevřená ústa s malou dutinkou okolo tváří. Rty a obličej byly ale promodralé až fialové. Byl vyproštěn ze sněhu a byly zahájeny laické pokusy o oživení.

V 10.25 dojíždějí na místo neštěstí první záchranáři.Byli na místě za 28 minut po zavolání. Po krátkém zjištění situace se ujímají resuscitace. Zároveň si ale uvědomují, že se všichni nacházejí na potenciálně velmi nebezpečném místě, ohroženém další lavinou. Telefonicky byla zjišťována možnost použití záchranného vrtulníku. V místě neštěstí ale bylo použití vrtulníku kvůli špatné viditelnosti nemožné, a proto bylo předjednáno jeho případné využití až v nižších polohách, v Karlově. Vyproštěný byl umístěn na kanadské saně a za neustálé resuscitace byl v obtížném terénu transportován dolů (nízký hustník, svah 30 až 40 ° na hranici skalního prahu). Mezitím doráží na místo transportu podpůrná skupina záchranářů z Karlova a pomáhají dál s transportem a resuscitací. Postižený byl svezen, za nepřetržité resuscitace, k odpočívadlu na modré značce do Karlova. Sem dojela čtyřkolka z Karlova, na skútru přijíždí i lékař RLP s defibrilátorem. Po lékařském zásahu následuje další transport, stále za nepřetržité resuscitace, do Karlova až k sanitce RLP. Do ní byl postižený přeložen za asistence Policie ČR ve 12.35.

Ve 12.45 bohužel musel lékař v sanitce konstatovat smrt.

Později nebyla zjištěna žádná vážná zranění, smrt nastala udušením.

V 15.30 je celá záchranná akce ukončena.

 Michal Klimeš, náčelník HS Jeseníky

Článek vyšel ve 3. čísle časopisu "Horská služba - doporučení a informace". Jednotlivá čísla jsou volně ke stažení. Skitour.Guru děkuje HS za poskytnutí článku!

Užitečné odkazy:

Lavinová problematika přehledně a srozumitelně

Lavinové zpravodajství

Obecně o lavinách

Příčiny lavin

Záchrana v lavině