Výchozí stav:

  • Skupina skialpinistů sjíždí bez navázání na lano.
  • První a poslední člen skupiny má v batohu připravené 30 metrové lano.
  • Na jednom konci lana si připraví očko s karabinou, které pošle do trhliny
  • Na úvazku má každý ze skupiny připravený veškerý potřebný materiál.

Postup:

Vytahování jedním pramenem lana

a) Předpokládá se organizovaný pohyb při sjezdu, aby bylo hned jasné, kdo a kde se propadl do trhliny.

b) V okamžiku pádu do trhliny zjistí nejbližší člen skupiny v jakém stavu je lyžař v trhlině, jaká je jeho poloha, jak je na tom zdravotně a zda je schopen zapnout poslané lano s karabinou.

c) Vybudujte štand na co nejbezpečnějším místě.

d) Do smyčky, vycházející ze štandu zapněte karabinu a lodním uzlem spojte vyprošťovací lano se štandem.

e) Do další karabiny na smyčce štandu zapněte kladku s blokantem, a založte do ní lano

f) Na toto lano navažte Prusíkovým uzlem sebejistící pomocnou šňůru.

g) Zajištěni postupujte podél napnutého lana k okraji trhliny.

h) Pokud je postižený při vědomí, dohodněte se na poslání lana s karabinou. Když není postižený schopen spolupráce, použijte odpovídající záchranou techniku nebo zavolejte profesionální záchranáře.

i) Postižený si zapne karabinu do navazovacího oka úvazku.

j) Na hraně trhliny, kde by se mohlo lano zařezávat, ho vypodložte cepínem (není li ve štandu) nebo batohem.

k) Zachránce se vrátí ke štandu, přes kladku snadno a rychle dobere vyprošťovací lano a sestrojí kladkostroj.

l) Na lano vedoucí z trhliny nasadí správně Tibloc a zapne HMS karabinu. Provleče lano a kladkostroj je hotový. Případně zapne do stejné karabiny ještě kladku.

m) Dříve popsaným způsobem vytahuje kamaráda z trhliny a posouvá Tibloc.

n) Když se přiblíží postižený k okraji trhliny, začne se nohama opírat o stěnu ledovce a ulehčí tak vyprošťování.

Vytahování s využitím dvou pramenů lana

Jde o stejný postup jako při záchraně s volným koncem lana (Lose Rolle / Loop haul), popsaný v samostatném článku.

Po ukotvení konce 30 metrového lana do štandu se přes pomocnou šňůru nebo sešitou smyčku zajistí zachránce na toto lano a postupujte k okraji trhliny. Spustí ke kamarádovi lano s karabinou na dvou pramenech a ten si zapne karabinu do úvazku. Zachránce se přesune ke štandu a provede známý postup s dvěma prameny lana a kladkostrojem.

Upozornění

Uvedené postupy a manipulace s materiálem vyžadují trénink a pochopení, jak celý systém funguje. Bez pochopení postup zapomenete a v reálné stresové situaci se vám nemusí podařit správné a bezpečné sestavení vyprošťovacího systému. Bez nácviku to nepůjde a tak se vyplatí věnovat osvojení metody nějaký čas.

Materiálový tip „SkitourGuru Set" nepovažujte za oficiální metodický výstup, ale moje osobní doporučení pro pohyb a záchranu na ledovci ve stylu nalehko!

Technické nákresy použity se souhlasem Vertical Trade - oficiální zástupce Petzl pro ČR a Slovensko.