Počasí

O víkendu napadlo mezi 3 až 5 cm sněhu, místy až 15 cm. V důsledku výrazné hranice vzdušných hmot mezi severem a jihem a časovým zpožděním studeného vzduchu na jihu, v některých oblastech pršelo, a to až do úrovně 2700 m. V sobotu došlo k výraznému ochlazení a noc byla jasná.

Obrázek 1 ukazuje vývoj teploty a vlhkosti vzduchu na automatické meteorologické stanici Eissee.

Vývoj lavinového nebezpečí

Obrázek 2 ukazuje časový průběh stupňů lavinového nebezpečí, vyhlášeného v průběhu prosince v oblasti Glockner- a Goldberggruppe v závislosti na jejich nadmořských výškách.

Obr. 2: Časový vývoj stupňů nebezpečí v oblasti Glockner- a Goldberggruppe a nadmořské výšce od 01.12.2023 Skrýt poznámky

Sněhová pokrývka

Meteorologické podmínky vedly především ve vyšších polohách k nevýhodné struktuře sněhové pokrývky – kvůli přeměně narůstáním. S deštěm a následným výrazným ochlazením došlo vlivem tzv. rostoucí přeměny k tvorbě hranatých, pohárkových krystalů ve sněhové pokrývky a kvůli tomu ke ztrátě pevnosti.

Kritická, slabá vrstvě ve sněhu se vytvořila v těsné blízkosti od ledové krusty, která vznikla po zamrznutí zmoklého povrchu.  Hranatě stavěné slabé vrstvy se mohly vytvořit zejména v oblasti dešťové kůry (obr. 3). Současné výšky sněhu jižně od hlavního hřebene Alp navíc podporují právě nepříznivou rostoucí přeměnu sněhové pokrývky. Vypadnuté laviny a pozorování v terénu byly varováním před záludnou lavinovou situací.

Spontánní laviny a trhliny ve sněhu

Spontánní aktivita lavin výrazně vzrostla s nástupem sněžení. Také úspěšné cílené odpalování lavin potvrdilo nevýhodnou strukturu sněhové pokrývky.

Kromě toho byly ve výškách 2000 m až 2400 m n.m. pozorovány jednotlivé trhliny ve sněhové pokrývce.

Smrtelná lavinová nehoda na ledovci Wurtenkees

Dne 3. 12. 2023 zemřela osoba po lavinovém sesuvu na ledovci Wurtenkees. Osoba sjížděla volným terénem přibližně v 13:15 hodin. Přitom uvolnila deskovou lavinu v nadmořské výšce přibližně 2700 m. Lavina měla šířku 150 m a délku asi 300 m a strhla člověka, který ji uvolnil. Osoba byla zcela zasypána. Svědci, kteří lavinový sesuv sledovali, vykopali zasypaného a prováděli resuscitační opatření až do příjezdu záchranného vrtulníku RK 1. Resuscitace pokračovala týmem lékařů, avšak neúspěšně.

Společně s horskou policií provedla 4.12.2023 šetření LWD Kärnten (Korutanská lavinová služba. Slabá vrstva sněhu, která byla pravděpodobně významná pro lavinový sesuv, byla tvořena hranatozrnitými krystaly (obrázek 4). Lze předpokládat, že tyto krystaly, způsobující labilitu vrstvy, vznikly v důsledku výše popsaných meteorologických podmínek.

Pro lavinový sesuv byly příznivé předchozí sněhové srážky v oblasti nehody, které dosáhly kolem 50 cm. Navíc lze předpokládat působení zátěže lyžaře na vrstvu nestabilního sněhu blízko země, po prolomení krusty. Tento nestabilní sníh byl pozorován při zkoumání sněhových vrstev na místě nehody. Pro vznik nevýhodné struktury sněhu byl rovněž příznivý předchozí silný vítr a vichřice z různých směrů. Sněhové srážky a vítr vytvořily nad slabou vrstvou desku, která podporovala šíření trhlin uvnitř slabé vrstvy.

Výhled na příští dny

S ohledem na nízké teploty lze očekávat pouze postupné snižování nebezpečí lavin. Slabé vrstvy ve střední části sněhové pokrývky mohou být kritické pro inicializaci lavin pohybem osob, zejména výškách nad 2400 m. Místy mohou laviny prorazit krustu a dopstat se na lavilní vrstvy sněhu v blízkosti země. Očekávané laviny budou většinou středně velké.