Večer před tú­rou

 • Túru nebo sjezd pečlivě plánujte, snažte se získat co nejvíce informací (doma na internetových fórech, na místě horští vůdci, chatař, lidé na chatě, kteří už vaši túru šli, …).
 • Vycházejte z lavinové prognózy a předpovědi počasí, obojího pro danou oblast. O túře čerpejte informace z průvodce(ů) a mapy.
 • Stanovte si časový plán túry.
 • Pracujte se specializovanou skialpinistickou topografickou mapou v měřítku alespoň 1:50000 nebo ideálně 1:25000. Pro práci s mapou se velmi hodí tzv. plánovací fólie.
 • Navigace GPS by měla být dnes standardním vybavením každé skupiny. Optimální je, když máte v GPS nahrané trasy túr, které jste si doma v klidu připravili. Pozor, ani mapová GPSka nenahradí mapu papírovou.
 • O cíli túry informujte třetí osobu (např. chataře).

 Bezprostředně před tú­rou

 • Lavinový vyhledávač kontrolujte vždy před každou túrou. Během túry je stále zapnutý v režimu „vysílač“. Noste jej v pouzdře pod svrchní bundou na těle nebo v kapse na zip.
 • Na snadno dostupném místě v batohu má každý účastník túry lopatu a sondu, alespoň někdo ve skupině mobilní telefon, popř. vysílačku. Vůdce má vždy mapu, GPS a lékárničku.
 • Vedoucí skupiny vznese před odchodem z chaty kontrolní dotazy, především ohledně vybavení: mají všichni haršajsny, mačky, cepín, …, jsou dostatečně oblečeni, apod., podle typu túry.

 Na túře

 • Během túry se stále orientujte v terénu, na mapě si přesně identifikujte svoji polohu.
 • Průběžně vyhodnocujte faktory ovlivňující lavinové nebezpečí (podmínky, terén, sklon svahu, chování dalších lidí na svahu), zda se mění stav v závislosti na nadmořské výšce.
 • Sledujte dodržování stanoveného časového plánu.
 • Průběžně porovnávejte, zda lavinové nebezpečí odpovídá předpovědi (hledáme místa s navátým sněhem, signály nebezpečí, kritické množství nového sněhu atd.).
 • Vyhýbejte se shromaždištím čerstvého (tj. do 3 dnů starého) navátého sněhu.
 • Během dne sledujte vývoj teploty a intenzitu slunečního záření a odhadujte s tím spojené nebezpečí lavin mokrého sněhu v odpoledních hodinách.
 • Nebezpečná, klíčová místa (výstup i sjezd) překonávejte po jednom.
 • V případě zhoršování viditelnosti zvažujte náhradní variantu, případně návrat na chatu po dosavadní výstupové stopě.
Haute Route Chamonix - Zermatt Skrýt poznámky

 Organizace sku­piny

 • Dodržujte velikost skupiny (2 až 8 členů + vůdce v neledovcovém terénu, na ledovci maximálně 6 + vůdce).
 • Čím větší skupina, tím vyšší nebezpečí a také nižší rychlost, což může být důležitý faktor, především během túr v teplých jarních dnech.
 • Vedoucí skupiny musí mít potřebné znalosti a dovednosti k bezpečnému vedení túry. I skupina kamarádů by mělo mít svého „náčelníka“ a respektovat ho.
 • Role vůdce je velmi důležitá, jen organizovaná skupina se může chovat bezpečně.
 • Vůdce jde jako první, někdo zkušený jde poslední.
 • Volba tempa je přizpůsobená nejpomalejšímu ve skupině, který jde ve skupině na druhé pozici za vůdcem.
 • Členové skupiny se vždy drží pohromadě.

 Strmost svahu la­vinové nebezpe­čí

Rámcově a velmi orientačně (nikoli striktně) platí, že podle stupně lavinového nebezpečí nevstupujeme na svahy prudší, než je limitní sklon:

 • Při 2. stupni („mírné“) nevstupujeme na svahy strmé 40 º a prudší.
 • Při 3. stupni („značné“) nevstupujeme na svahy strmé 35 º a prudší.
 • Při 4. stupni („velké“) nevstupujeme na svahy strmé 30 º a prudší.

Kromě sklonu svahu ovšem zohledňujeme i další faktory, především navátý sníh, provlhlý sníh atd.

 Po túře

V bezpečí a teple chaty si o prožité túře podebatujte, sdělte si zážitky, pocity nebezpečí, strachu i euforie, a především zpětně zhodnoťte a prodiskutujte, proč jste se v daných situacích zachovali zrovna takhle… Právě během diskuse si můžete ujasnit či vyvrátit některé své domněnky. Pro prohlubování zkušeností a uvědomování si nebezpečí je výborným prostředkem právě zpětná vazba.