Lavinová nehoda 11.1.2023, Nízké Tatry, Chopok, Lukovský kotel

Zkušený lyžař s kamarádem se rozhodli lyžovat žlab mezi Školním a Meteorologickým žlabem. První z dvojice, vybavený lavinovou výbavou a lavinovým batohem se pustil na lyžích dolů žlabem, zatímco ho kamarád sledoval shora. Po 30 metrech ho strhla desková lavina do exponovaného terénu. Lyžař si stihl aktivovat lavinový batoh. Navzdory jeho aktivaci zůstal sice na povrchu, ale kriticky zasypaný (hlava pod sněhem) a s vážným zraněním. Nadmořská výška odtrhu byla přibližně 1800 m n.m. Expozice žlabu je V - SV. V době ošetřování pacienta utrhl další lyžař sekundární lavinu, jejíž nános skončil pár metrů od prvního nánosu. Tento lyžař také aktivoval batoh a zůstal na povrchu bez zranění.

Lavinová nehoda 11.1.2023, Západní Tatry, Žiarská dolina, Žlab mezi Hrubou a třetí Kopou

Dva zkušení splitboardisté zvolili v tento den túru na Hrubou kopu, tzv. Madajovým žlabem. Skupina během výstupu potkala záchranáře, který je upozorňoval na nebezpečné podmínky. Během výstupu si pro jistotu udělali test stability sněhové pokrývky a rozhodli se pro bezpečnostní rozestupy mezi sebou. Již během výstupu byla viditelná samovolná lavina z Lučního sedla na JV orientovaném svahu. Během výstupu si v místě, kde žlab nabírá na sklonu, utrhli lavinu, která je strhla. Oba splitboardisté aktivovali lavinový batoh. Zůstali na povrchu laviny, jeden z dvojice však utrpěl zranění. Nadmořská výška odtrhu byla přibližně 2000 m n.m., expozice žlabu JV.

Pro tento den byl Střediskem lavinové prevence poprvé v této zimní sezóně vyhlášen 3. stupeň lavinového nebezpečí (zvýšené).

Tyto dvě nehody mají velmi mnoho společného:

 • lyžaři byli vybaveni základní lavinovou výbavou (vyhledávač, sonda, lopatka) a také doplňkovou (lavinový batoh)
 • byli to zkušení lyžaři
 • měli snahu o dodržení bezpečnostních zásad (rozestupy během výstupu, test stability, sjezd po jednom)
 • ve všech případech byl aktivován lavinový batoh
 • pro pohoří byl vyhlášen 3. stupeň lavinového nebezpečí
 • lokality se nacházely přímo v místech, charakterizovaných v lavinovém bulletinu (nadmořská výška a expozice)
 • místa odtrhu se nacházela ve velmi strmém terénu
 • v pohořích byl zaznamenán výrazný přírůstek nového sněhu (+ 30cm)
 • den před nehodami foukal silný vítr

Kde se tedy stala chyba?

V minulosti jsme si ve Středisku lavinové prevence všimli, že veřejnost má tendenci slučovat stupně lavinového nebezpečí jakoby do dvou stupňů, a to do 2 (laviny nehrozí) a nad 3 (laviny hrozí). Samozřejmě, že toto vnímání bylo chybné, ale po dnešním dni musíme konstatovat, že už neplatí ani to „3 = laviny hrozí“.

Při detailnějším pohledu na definici lavinových stupňů 2 a 3 můžeme nalézt:

Stupnice lavinového nebezpečí (2019)

3. stupeň / zvýšené nebezpečí /

 • Snehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch (viac ako 30 stupňov) len mierne až slabo spevnená.
 • Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení (osamelý lyžiar), obzvlášť na strmých svahoch uvedených v lavínovej informácii. V niektorých prípadoch sú možné stredné lavíny, výnimočne veľké samovoľné lavíny.

Stupnice lavinového nebezpečí (2022)

3. stupeň / zvýšené nebezpečí /

 • Kritická lavínová situácia
 • Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch charakterizovaných v lavínovom bulletine. Typické je tiež diaľkové uvoľnenie lavín. V niektorých prípadoch sú možné veľké lavíny, výnimočne veľmi veľké samovoľné lavíny.
 • Najkritickejšia situácia pre skialpinistov a turistov v zimnom období. Potrebné dodržiavanie bezpečnostných zásad na zníženie rizika uvoľnenia lavíny (vyhnúť sa svahom uvedeným v lavínovom bulletine, pohybovať sa v menej strmom teréne, dodržiavať bezpečné rozostupy… ). Neskúseným osobám sa neodporúča pohyb mimo zabezpečených lyžiarskych trás.
 • Kritická situácia, ktorá sa vyskytuje asi 30 % zimy. Približne 50 % lavínových nehôd.

Zpráva o lavinové situaci uváděla...

V daný den (11.1.2023) platil pro území Nízkých Tater nad 1400 m n.m. a Západních Tater nad 1500 m n.m. 3. stupeň lavinového nebezpečí. Za hlavní lavinový problém byl stanoven NOVÝ SNÍH a NAVÁTÝ SNÍH na svazích orientovaných na S, SV, V a JV.

V doplňujícím textu lavinového zpravodajství bylo uvedeno :

Lavinová situace: V Nízkých Tatrách platí nad hranicí 1400 m n.m., v Západních Tatrách nad hranicí 1500 m n.m. a ve Vysokých Tatrách nad hranicí 1700 m n.m. zvýšené lavinové nebezpečí – t.j. 3. stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. Ve Fatrách platí mírné lavinové nebezpečí. Hlavním lavinovým problémem je nový sníh, který není dostatečně svázán s tvrdou podkladovou vrstvou starého sněhu nebo v nižších polohách s vrstvou mokrého podkladu půdy. Vlivem silného větru byl tento sníh transportován hlavně na S, SV, V a JV expozice, proto je druhým lavinovým problémem větrem navátý sníh. Na závětrných stranách hřebenů a žlabů se vytvořily nebezpečné desky větrem ubitého sněhu, jejichž stabilita je velmi nízká. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, obzvláště na strmých svazích. Během dne jsou očekávány i samovolné středně velké laviny, ve strmých exponovaných místech s velkou výškou navátého sněhu i velké laviny.

Z pohledu bezpečného pohybu v lavinovém terénu a definice lavinových stupňů se při třetím stupni pohyb doporučuje jen zkušeným osobám při zohlednění lokálního rizika – je třeba se vyhnout strmým svahům a svahům charakterizovaným v lavinovém bulletinu. Uvolnění lavin je možné již při malém dodatečném zatížení - tedy během výstupu nebo sjezdu jediné osoby. Obě nehody se staly v místech zvýrazněných v lavinovém bulletinu.

Pro pohyb v lavinovém terénu existuje několik pomůcek, které usnadňují i méně zkušeným osobám rozhodovat se v terénu. Pro názorný příklad jsou nesplněné podmínky zvýrazněny:

Karta STOP or GO:

Při 3. stupni lavinového nebezpečí se zříkáme túry na svazích 35° a více.

Během túry si její účastník musí odpovědět na 7 základních otázek:

 • Je více než 30 cm nového sněhu?
 • Je sníh převátý větrem na závětrné svahy?
 • Vidíme v okolí padat laviny?
 • Vidíme v okolí čerstvě spadlé laviny?
 • Je sníh změklý, provlhlý?
 • Je po zatížení sněhu slyšet nějaké zvuky?
 • Tvoří se ve sněhu trhliny při vstupu na sněhový povrch?

MAGICKÁ TROJKA:

 • Při 3. stupni lavinového nebezpečí nevstupujeme na svah nad 30°, je-li na něm více než 30 cm nového sněhu.

ZLATÉ PRAVIDLO (používá se při 3. stupni lavinového nebezpečí, který je nejkritičtější)

Odpověď na 3 otázky:

 • Je sklon svahu menší než 35°?
 • Pohybujeme se mimo severní (případně v prognóze zvýrazněný) sektor, nebo pokud jsme v něm, tak v bezpečné stopě?
 • Dodržujeme bezpečnostní rozestupy?
 • Pokud si na všechny 3 otázky odpovíme ANO – můžeme pokračovat v túře

Závěrečné shrnutí k lavinovým nehodám

Co bylo správné?

Za správné lze považovat fakt, že při nehodě v Lukovském kotli byli lyžaři příkladně vybaveni základní a doplňkovou lavinovou výbavou, táhlo lavinového batohu měli připravené v pohotovostní poloze. Také se lyžaři rozhodli sjíždět po jednom, druhý kontroloval jízdu prvního.

V druhém případě byl správný fakt, že splitboardisté byli příkladně vybaveni základní a doplňkovou lavinovou výbavou, táhlo lavinového batohu měli v pohotovostní poloze. Také se rozhodli udělat si test stability, nasadili bezpečnostní rozestupy, aby eliminovali zatížení na sněhovou pokrývku.

Co bylo chybné?

Za daných okolností bylo uskutečnit túry/sjezdy v tak strmém terénu velmi nebezpečné. Obě skupiny se během vyhlášeného 3. stupně lavinového nebezpečí pohybovaly ve velmi strmých svazích, dokonce na svazích zvýrazněných a tedy zapovězených v lavinovém bulletinu. Nerespektovali fakt, že za poslední periodu sněžení připadlo 30 cm nového sněhu, foukal velmi silný vítr a v okolí byly čerstvě padlé laviny.

Spoléhat výlučně na vybavení a zříci se zásad bezpečného pohybu v horském terénu, je závažná chyba, která v těchto případech skončila naštěstí jen s „vážným a lehčím zraněním“. Je třeba si uvědomit, že ani nejlepší lavinový batoh vás nemusí před lavinou ochránit. V první nehodě v Nízkých Tatrách zůstal stržený lyžař kriticky zasypán a vzhledem k vážným zraněním si nedokázal pomoci. V případě druhé nehody stačilo, že by měl žlab ústí končící v místech, kde by se sníh neměl kam rozlít, a mohlo zde dojít i přes lavinový batoh k celkovému zasypání. V případě, že by se nehody staly v místech, kde není mobilní signál nebo větší frekvence pohybu lidí, může se i z banálního zranění stát nehoda s fatálními následky. V případě nemožnosti nasadit letecký transport (neletové povětrnostní podmínky) by minimálně jedna z těchto nehod mohla mít velmi vážné následky.

Další nehody

11.1.2023 jsme kromě dvou uvedených nehod evidovali další lavinové nehody bez zranění - Ve Vysokých Tatrách v oblasti Kartáriku a na Kežmarském štítu. Všechny skončily se šťastným koncem. Všechny se odehrály v místech s velmi strmým sklonem ve 3. stupni lavinového nebezpečí… (!)

Tento článok je preložený do češtiny, v slovenčine si to prečítajte tu.


 

Redakční poznámka k lavinovému vybavení

Seznamte se s lavinovými vyhledávači, lopatami, sondami a problematikou lavinových batohů.