Personál chaty výstup nedoporučoval

V sobotu 10. prosince 2022 se vydala dvoučlenná skupina vysokohorských turistů na túru přes Priečne sedlo. Po příchodu na Téryho chatu se při občerstvení zmínili o svých plánech. Oba turisté neměli lavinové vybavení. Personál chaty je informoval o špatných povětrnostních podmínkách, ale dvojice se přesto rozhodla pokračovat. Během výstupu do Priečneho sedla skupina pravděpodobně uvolnila lavinu, ze které se nedokázala vyprostit.

Bez lavinového vybavení, oběti našli lavinoví psi

Po kontaktování Horské služby a informování o pohřešovaných osobách byla okamžitě zahájena pátrací a záchranná akce. Pracovník chaty, dobrovolný záchranář HZS, se spolu s kolegou vydal pod Priečne sedlo. Objevili lavinu a lavinový nános, který se snažili prohledat vizuálně i pomocí lavinového vyhledávače. Protože pohřešovaná dvojice bohužel neměla lavinové vybavení, neměli šanci nic objevit. Mezitím ze Starého Smokovce vyjeli záchranáři Horskej záchrannej služby s vyhledávacím systémem Recco a dva psovodi s lavinovými psy. Poté, co psi dorazili na laviniště, tak zanedlouho oba označili shodná místa, kde byli oba turisté zasypáni. Tato lavina byla bohužel pro oba turisty osudná, její pád nepřežili. Lavinová záchranná akce probíhala v noc,i za velmi náročných povětrnostních podmínek, protože oblast Vysokých Tater v té době zasáhl jiný frontální systém.

Náčrt dráhy laviny, zdroj podkladu: Google Earth Skrýt poznámky

Náčrt dráhy laviny Skrýt poznámky

Lavina pod Priečnym sedlom Skrýt poznámky

Náčrt dráhy laviny s polohami obětí, zdroj podkladu: Freemap Skrýt poznámky

Údaje o lavině

  • Délka lavinové dráhy dosáhla 250 metrů.
  • Nadmořská výška odtrhu dosáhla 2300 m n. m.
  • Nadmořská výška čela lavinového nánosu 2150 m n. m.
  • Šířka lavinového odtrhu po celé jeho délce: 100 m.
  • Jednalo se o deskovou lavinu z větrem ubitého sněhu s typickým čárovým odtrhem, který se šíří po inicializaci na dálku.

Čest památce obětí, upřímnou soustrast pozůstalým. Poučme se z této tragické události, aby jejich smrt nebyla zbytečná.

Stupeň lavinového nebezpečí

Stupeň lavinového nebezpečí je jakýmsi souhrnem pravděpodobnosti uvolnění lavin v horské oblasti, vyjádřený číselnou hodnotou. Tato problematika je velmi rozsáhlá a je velmi obtížné vyjádřit skutečné nebezpečí celého pohoří jedním číslem. Slovenské Středisko lavinové prevence HZS, jako člen EAWS (Evropské lavinové výstražné služby) respektuje standardy stanovování stupně lavinového nebezpečí. Kromě stanovení stupně určuje také hlavní lavinové problémy, upozorňuje na nejnebezpečnější svahy a nabízí veřejnosti krátký text o lavinové situaci ve slovenských horách. Veškeré informace jsou k dispozici den předem, během zimy každý den, na webových stránkách laviny.sk. Velmi nebezpečná je skutečnost, že lavinové nebezpečí je často podceňováno, zejména méně zkušenou veřejností.

Co bylo stanoveno na sobotu 10.12.2022?

Pro tento den byl ve Vysokých Tatrách na svazích nad 1600 m n. m. stanoven 2. stupeň lavinového nebezpečí (z pětidílné mezinárodní stupnice). Hlavním lavinovým problémem se stal nový sníh a navátý sníh, který zvýraznil nebezpečné svahy na SZ a SV. V lavinovém bulletinu se mimo jiné uvádí:

„V noci z pátku (9.12.) na sobotu (10.12.) zasáhne horské oblasti teplá fronta, která přinese sněžení a velmi silný jihozápadní vítr. V nejvyšších polohách napadne až 20 cm nového sněhu a vítr bude na hřebenech dosahovat rychlosti přes 30 m/s (108 km/h) (!). Sníh se bude intenzivně přesouvat na závětrné svahy (S, SV) hor. Na hřebenech se očekává vytváření převějí.

Souvislosti vzniku laviny

U 2. stupně lavinového nebezpečí je možné uvolnění laviny zejména na strmých svazích a zejména při vysokém dodatečném zatížení lidmi.

Strmý svah je charakterizován sklonem větším než 30°. Sklon svahu do Priečneho sedla dosahuje průměrného sklonu 39°. Jedná se tedy o velmi strmý svah.

  • Podmínka sklonu je tedy splněna.

Velkým dodatečným zatížením se rozumí - výstup na lyžích bez rozestupů, pád lyžaře nebo například pěší výstup turisty.

  • Podmínka zatížení je tedy splněna.

Zvýrazněné nebezpečné svahy byly v nadmořské výšce nad 1600 m n. m. a na severních a severovýchodních svazích. Priečne sedlo dosahuje nadmořské výšky 2352 m n. m., svah od Priečneho sedla k Malé Studené dolině má severovýchodní expozici.

  • Podmínka nadmořské výšky i expozice byla splněna.

Pokud by dvojice zvolila rozestupy tak, aby eliminovala zátěž sněhu a zvýšila šanci na stržení pouze jednoho z turistů, nebylo by možné zasypaného turistu dostatečně rychle lokalizovat kvůli absenci lavinového vybavení.

  • Podmínka nemožnosti kamarádské pomoci byla splněna.

Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám, extrémnímu sklonu svahu, nepříznivé expozici a v neposlední řadě i absenci základního lavinového vybavení bylo rozhodnutí pokračovat v tak náročné túře chybné. Zkusme se z této tragické události poučit, ať je lavinových nehod co nejméně. 

Vítr je stavitelem lavin

V současné době na slovenských horách přetrvává velmi silný vítr, který v nárazech dosahuje rychlosti 35 m/s (126 km/h), takže lavinová situace se nezlepší. Očekává se, že sníh bude i nadále transportován větrem na závětrné strany hor, ve strmých kuloárech vítr vytváří nebezpečné desky navátého sněhu. Jejich stabilita se velmi těžko odhaduje, proto buďte opatrní.

Tento článok je preložený do češtiny, v slovenčine si to prečítajte tu.