Hledání signálu

Rozsah příjmu signálu výrazně ovlivňuje jeho prvotní nalezení. Testovalo se zachycení signálu při třech polohách vysílajícího vyhledávače.

Rychlé hledání 

Tato fáze vyhledávání začíná prvním zachycením signálu a končí asi 5 m od zasypaného. Hodnotil ase schopnost následovat vysílanou siločáru jak při horizontální tak i vertikální poloze vysílače.

Bezvadné splnění kritéria je když:

  • Je rozpoznán vysílající přístroj,
  • Jasný a zřetelný směr šipky k vysílači,
  • Přibližováni k vysílači je rychlé a co nejkratší (šipka je stabilní a vzdálenost plynule klesá).

Při rychlém hledání vyšly najevo podstatné rozdíly mezi přístroji. Dobré vyhledávače se vyznačují spolehlivým ukazatelem směru od okamžiku zachycení signálu, ať už je poloha vysílače jakákoli. Kvalitativní rozdíly se projevovaly hlavně při vzdálenosti od vysílače větší, než 25 m. Čím blíže byl cíl, tím lépe přístroje fungovaly.

 

Přesné dohledání

Přesné dohledání následuje po rychlém hledání. V okruhu asi 5 m od vysílaného signálu najde vyhledávač bod s minimální hodnotou vzdálenosti od vysílajícího přístroje.

Lavinové vyhledávače byly testovány ve dvou pozicích. Nejprve v hloubce 0,8 m ve vodorovné poloze a následně v hloubce 1,5 m při vodorovné i svislé poloze antény.

Pozor, při přesném dohledávání dělají uživatelé často zásadní chybu tím, že pohybují vyhledávačem příliš rychle nebo s ním otáčejí. Prostudujte si podrobně know-how…a pak hlavně opakovaně nacvičujte, abyste nalezli optimální rychlost vašeho pípáku. Tohle bez tréninku prostě nejde!

Vícenásobné zasypání

Složitá situace, při které se zachránce snaží najít několik zasypaných, aniž by při jejich lokalizaci mohl vypnout vysílající přístroj. Jde o nejnáročnější způsob záchrany.

První scénář modeluje situaci, že dva zasypaní jsou ve vzdálenosti 80 m od sebe a jejich signály se nepřekrývají. Testovalo se, zda je druhý signál k nalezení po „zaslepeníů prvního signálu pomocí funkce „mark“. V této situaci obstály všechny přístroje.

 V druhém scénáři se překrývaly signály dvou vysílajících přístrojů, vzdálených 15 m od sebe a poloha prvního je horizontální a druhého vertikální.  

 

Třetí modelová situace představovala tři překrývající se signály. Dva z nich pouhé 2 m od sebe, a třetí byl 0,7 m od nich. Hodnotilo se, jak vyhledávače vyhodnotí počet zasypaných a jak diagnostikují vzdálenosti a směry při vyhledávání. 

 

Hodnotilo se, jak rychle se zobrazí signály zasypaných příístrojů, jak dobře funguje markovací funkce (označený signál byl po nalezení „zaslepen“). Jde o královskou, komplexní disciplínu práce s vyhledávačem a vyžaduje od uživatelů bezchybné ovládání přístroje a zvládnutí metody vyhledávání.

Kontrola ve skupině

Vzájemná kontrola vyhledávačů je standardním začátkem každé túry a jejím cílem je odhalit bezvadnou funkčnost přístrojů a také základní ovládání přístrojů účastníky túry a správný způsob nosení přístrojů.

  • Prvním úkolem bylo provedení kontroly funkčnosti dvou vysílajících přístrojů vzdálených 2 m od sebe.
  • V druhém kroku se zkoušely dva přístroje, pouhý 1 m od sebe. Testovalo se, zda vysílaný signál je jasně diagnostikován a je nezaměnitelný se sousedním. Je jasně rozpoznatelné, když jeden z přístrojů nevysílá? Zobrazí se chybové hlášení, upozorňující, že jsou oba přístroje příliš blízko u sebe?
  • Třetím úkolem bylo rozpoznat přístroj, který měl porouchanou jednu ze tří antén. Zobrazila se chybová zpráva? Pokud ano, jak detailní byla?
  • Čtvrtým krokem byla identifikace přístroje, který vysílal signál o frekvenci 457,1 což je mimo povolenou toleranci. Zobrazí se na přístroji chybová zpráva? Pokud ano, jak podrobná je?
  • Posledním testem byla identifikace přístroje, který vysílal signál s časovou prodlevou 1400 ms, tedy mimo standardní vysílací periodu. Zobrazí se na přístroji chybové hlašení a v jaké podobě?

Nejdůležitějším  bodemtohoto pětidílného testu je zřetelná odlišitelnost vysílačů. V praxi totiž existuje nebezpečí, že někdo zapomene při kontrole svůj vyhledávač zapnout a tato chyba pak nemusí být při skupinové kontrole odhalena. Pokud nebyla chyba v této části testu zobrazena chybovým hlášením, nemohl už být takový přístroj hodnocený v kategorii „group check“ jako dobrý. Skupinový test je v tabulce hodnocení hodnocen jednou, shrnující známkou, případné zvláštnosti jsou uvedeny v přehledu slovně.

Naopak bez hodnocení je jak intuitivní je zapínání, přepínání send/searcha a vypínání přístroje, to si každy uživatel snadno osvojí s pomocí návodu a není důvod to hodnotit.

Užitečné odkazy:

Lavinové vyhledávače Ortovox 18-19

Lavinové vyhledávače Mammut 18-19

Lavinové vyhledávače BCA 18-19

Lavinové vyhledávače Arva 18-19

Lavinové vyhledávače Pieps 18-19

Lavinové vyhledávače Black Diamond 18-19

Všechny lavinové přístroje 18-19

Lavinové sety vyhledávač + sonda + lopata 18-19

Originální texty na stránce DAV o testování v němčině

Přijďte si osahat lavinové vybavení na akci Avalanche Safety Summit 8.-10.2. 2019 do Špindlu!