Ačkoli jde o příklady z jara 2007, nebojte se toho, že je to moc dávno. V metodice plánování i určování nebezpečí se nic nezměnilo, stejně jako osnova a obsah tzv. Zprávy o lavinové situaci (ZLS), nazývané taky jako lavinový bulletin.

K co nejlepšímu pochopení tohoto příkladu si ovšem nejprve projděte a zopakujte teoretické základy, určitě se vám to vyplatí a souvislosti snáze pochopíte. Ano, není to četba na 20 minut, ale jestli se chcete na prudkých svazích cítit bezpečně, bez teoretických základů se v praxi neobejdete. Takže s chutí do toho…

Doporučená teorie:

Stupnice lavinového nebezpečí

Jak vypadá lavinové zpravodajství

Co obsahuje zpráva o lavinové situaci?

Výhodné versus nevýhodné podmínky

Grafická redukční metoda

Redukční metoda

Regionální filtr (plánování doma)

V následujícím textu zhodnotíme proveditelnost túry v jejím optimálním, příp. alternativním rozsahu, na úrovni regionálního filtru (metoda 3x3) za různých podmínek tří dní (skutečná situace – jaro 2007). Budeme pracovat s kritérii „Podmínky“ a „Terén“, kritérium „Člověk“ budeme pro zjednodušení považovat za optimální, tedy silná, tříčlenná skupina, zkušení skialpinisté, dobře vybavení, bez ohrožení ostatními osobami v terénu atd.

Nejprve klasicky zhodnotíme terén analýzou faktorů, ovlivňujících vzniklavin v klíčových pasážích, v případě výsledku ANO (jít) rozhodnutí prověříme pomocí ERM, případně PRM.

MODELOVÁ TÚRA NA WEISSECK (Niedere Tauern)

Wald – Felskarspitze – Weisseck – sjezd Ödenkar (Rakousko, Salzburg, Nízké Taury)

Alternativy:

 1. Wald – Felskarspitze – Weisseck – sjezd jako výstup
 2. Wald – Felskarspitze – sjezd jako výstup

Základní informace z průvodce (výtah)

Weisseck 2711 m n. m., Felskarspitze 2506 m n. m

Doba výstupu: do 5 hodin

Ideální období: jaro

Lyžařská náročnost: II – III, při sjezdu karem „Ödenkar“ IV

Lavinová nebezpečnost: značné až velké

Orientace svahů výstup: N (sever), NE (severovýchod), S (jih)

Orientace svahů sjezd: N (sever), NE (severovýchod), S (jih), (při sjezdu po trase výstupu)

 • krajinově a lyžařsky obzvláště vděčná túra
 • možná jen za dobrých podmínek
 • nejčastěji chozená je nižší Felskarspitze
 • navazující Weisseck je určen jen pro zkušené, s jistou chůzí v mačkách a s cepínem ve strmém, podle podmínek i v částečně skalnatém terénu
 • skvělý strmý sjezd karem Ödenkar je určen jen pro zkušené a dobré lyžaře, pouze za stabilních sněhových podmínek.

Výtah z popisu trasy (od hranice lesa)

Felskarspitze

…kolem salaše Gspandlalm se dostáváme do volného terénu. Při dalším postupu jihozápadním směrem dosahujeme vysoko položeného údolí „In der Hölle“, ohraničeného strmými skalami. Plochým dnem údolí postupujeme dále až pod severní svah Felskarspitze, dále vzhůru na jih, podle podmínek více či méně přímo dosahujeme hřebene. Po hřebeni dosahujeme zakrátko vrcholu.

Pokračování na Weisseck

Z Felskarspitze postupujeme po často převátém hřebeni pod začátek skalami prostoupeného strmého jižního hřebenu Weissecku. Zde případně depo lyží (pokud nezamýšlíme sjezd Ödenkaru), strmým svahem (event. bez lyží či s mačkami) k vrcholu Weissecku.

Sjezd jako výstup, nebo variantou Ödenkar.

Ödenkar

Strmá a krásná varianta sjezdu karem Ödenkar do údolí Riedingtal. Z vrcholu postupujeme mírným terénem kousek severovýchodně ke hraně kotle. Zpočátku velmi strmým a následně mírnějším terénem kotle dolů…

PODMÍNKY, TERÉN, SKLON

Kritérium podmínky:

Vycházíme ze „Zprávy o lavinové situaci“ spolkové země Salzburg, oblast Niedere Tauern, přičemž při plánování bereme v úvahu vývoj situace a tu nejaktuálnější zprávu včetně tendence vývoje. V našem případě budeme předpokládat setrvalou, či zlepšující se situaci. Dále zohledníme předpověď počasí. V situaci reálného plánování můžeme dále konzultovat informované osoby (chatař), nebo diskusní webová fóra, např. alpenvereinak­tiv.com

Kritérium terén:

 • Vycházíme z mapy (nejlépe Alpenverein 1:25000) a průvodců, v tomto případě „Schitourenatlas Östereich Ost“, Skitourenführer Österreich Band I (Alpinverlag.at) nebo „Der Skitourenführer Lungau“.
 • Kompletní fotoprůvodce túry najdete na Skitour.Guru.
 • K určení sklonu svahu kromě mapy dobře poslouží mapa se sklonem svahů v Alpách - https://www.openslopemap.org/karte/. Do ní si můžete uploadovat linii trasy ve formátu GPX (zde ke stažení)
 • Výborným nástrojem je mapová 3D aplikace Google Earth, ke stažení je zdarma. V ní můžete zobrazit túru uploadem trasy GPX nebo ještě lépe ve formátu KML. Obojí stáhněte na stránce túry. Výhodou 3D mapy je možnost natáčet si jednoduše myší na monitoru jednotlivé pasáže trasy z různých úhlů pohledu a snadno získáte představu o plasticitě terénu a okolních svazích.
 • Rychlejším je spuštění videa s průletem po trase túry v 3D mapě, stačí kliknout na stránce túry na Weisseck.
 • Z hlediska možného lavinového nebezpečí jsou na túře za běžných podmínek vhodných pro túry (stupeň lavinového nebezpečí 1 až 3) čtyři klíčové pasáže. Jejich specifikace je v následující tabulce.
Weisseck - topografická mapa a 3D mapa OEAV Skrýt poznámky

 

Weisseck - na 3D mapě Google Earth Skrýt poznámky

Weisseck - trasa na mapě Openslopemap.org s vyznačenými sklony svahu Skrýt poznámky

Jak vypadají klíčová místa túry na Weisseck

Klíčové pasáže lyžařské túry na Weisseck Skrýt poznámky

Klíčová pasáž 1

Dno údolí „In der Hölle“ není samo o sobě vůbec prudké. Potenciální nebezpečí hrozí ze strmých svahů, obklopujících dno údolí. Krajinově velkolepý zážitek, po pravé ruce se tyčí monumentální východní stěna Weissecku a vlevo skalní věže stěny Seewand.

Klíčová pasáž 2

Při vhodné volbě výstupové trasy není svah vedoucí na vrcholový hřeben Felskarspitze strmější než 34° (na infografice níže vlevo). Jedná se o severní svah, pod hřebenem a je nutné dávat pozor na případné polštáře navátého sněhu. Opatrnost je na místě i v závěrečném stoupání na Felskarspitze po vypouklém, travnatém hřebínku. Může být vyfoukaný na trávu, schůdný na lyžích nebo bude potřeba nasadit mačky.

 

Klíčová pasáž 3

Z Felskarspitze postupujeme po často převátém hřebeni pod začátek skalami prostoupeného strmého jižního hřebenu Weissecku. Zde případně depo lyží (pokud nezamýšlíme sjezd Ödenkaru) a strmým svahem (v závěru bez lyží či s mačkami) k vrcholu Weissecku.

Klíčová pasáž 4

Strmá a krásná varianta sjezdu karem Ödenkar, jen v případě výborných podmínek. Nejnebezpečnější je prudký vjezd do kotle, jehož hranu občas tvoří převěje. Po prvních 30 metrech sjezdu nejprudší sklon přechází do mírnějšího mizí a následuje luxusní sjezd až do údolí Riedingtal.

Shrnutí klíčových pasáží, bez ohledu na podmínky – platí stále

Možnost průchodu těmito pasážemi záleží na podmínkách v daných dnech, uvedených v následující tabulce:

Skitour.Guru tip: Většina lavinových služeb umožňuje přístup do archivu ZLS.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI TÚRY V CELÉM NEBO ALTERNATIVNÍM ROZSAHU VE TŘECH DNECH

22. 3. 2007

Klíčová pasáž 1

Potenciální nebezpečí hrozí ze strmých svahů, obklopujících dno údolí. Při 3. SLN hodnotíme celý svah, na kterém se nacházíme, včetně jeho úpatí. Při vhodné volbě stopy, která je podmíněná přiměřenou viditelností, je průstup pasáže možný. Při volbě trasy vezmeme v úvahu možnost uvolnění na dálku a vznik samovolných lavin zvláště ze silně osluněných svahů uváděnou ve zprávě o lavinové situaci. Trasu povedeme blíže jižnímu okraji údolí, kde z malých severních svahů hrozí relativně malé nebezpečí zasažení samovolnou lavinou ve srovnání s poměrně rozsáhlými jižními svahy na druhé straně údolí. Při průstupu každopádně dodržíme bezpečnostní rozestupy.

 

Klíčová pasáž 2

Při vhodné volbě výstupové trasy není svah vedoucí na vrcholový hřeben Felskarspitze strmější než 34 °.

Jedná se o severní svah, pod hřebenem, tj. expozice zmíněné v ZLS jako nevýhodná. Předpokládáme-li dobrou volbu trasy podmíněnou dobrou viditelností, pak z úrovně plánování můžeme posoudit svah jako průchozí. Každopádně dodržíme odlehčovací rozestupy.

Elementární redukční metoda (ERM):

3. SLN, svah < 35 °, „kritická zóna“

Výsledek: ANO

(ERM počítá od svahu > 30 ° s dodržováním bezpečnostních opatření)

Profesionální redukční metoda (PRM):

3. SLN, svah < 35°, exp. N - sever, malá skupina s rozestupy

Potenciál nebezpečí 8 (odpovídá 3. SLN, z úrovně plánování nelze snížit)

RF I. tř. č. 3 s hodnotou 4 (svah < 35 °)

RF II. tř.: není k dispozici (severní sektor, nerozježděný svah)

RF III. tř. č. 10 s hodnotou 3 (malá skupina s rozestupy)

8/4 x 3 = 0,66

0,66 < 1

Výsledek: ANO za dodržení rozestupů

Klíčová pasáž 3

Podle ZLS je expozice svahu nevýhodná. Sklon svahu místy převyšuje 40°.  Klasickým posouzením docházíme k jasnému závěru NE. Použitím výše zmíněných rozhodovacích strategií bychom došli ke stejnému výsledku.

 

Během túry porovnávejte předpoklady se skutečným stavem

Přestože jsme z úrovně plánování (regionální) posoudili túru při dané situaci jako proveditelnou, vyžaduje fundované posouzení v oblasti a na túře. Pozornost věnujeme zejména ohrožení samovolnými lavinami při průstupu 1. klíčovou pasáží, tj. položíme si otázku „co je nade mnou?“, a dále možnému nerovnoměrnému sklonu svahu ve 2. klíčové pasáži, který nelze dobře odečíst z mapy (profil ve tvaru S).

Uvedený příklad je pouze modelový a za daných podmínek je uskutečnění túry na hranici proveditelnosti. V reálné situaci by bylo jistě vhodnější volit méně exponovanou alternativní túru v okolí.

Každopádně je nutné ukončit túru nejpozději na vrcholu Felskarspitze. Posuzování klíčové pasáže 4 je tedy bezpředmětné. 


 5. 4. 2007

Klíčová pasáž 1

Za daných podmínek při dodržení normální trasy je zde riziko minimální.

Klíčová pasáž 2

Přestože je expozice svahu i nadmořská výška zmíněná jako nevýhodná, klasicky lze posoudit svah pro jeho sklon < 35° s rozhodnutím ANO. Dodržení odlehčovacích rozestupů sníží nebezpečí.

ERM, PRM – ANO

Klíčová pasáž 3

Za daných podmínek bude tato klíčová pasáž vyžadovat důkladné posouzení na místě. Orientovat se budeme na přítomnost navátého sněhu, jeho provlhnutí, možnost volby optimální trasy. I přesto, že ve ZLS jsou s ohledem na laviny z mokrého sněhu jako nevýhodné zmíněné svahy pod 2000 m n. m., vezmeme v této pasáži v úvahu i tuto možnost z důvodu její jižní orientace. Znamená to průstup v dopoledních hodinách. Pro nezkušené představuje toto místo rozhodně konec túry (také podle průvodce, a to za jakýchkoli podmínek).

Elementární redukční metoda (ERM)

Svah > 40 °

Pro výhodnou jižní orientaci svahu můžeme počítat se SLN o stupeň nižším, v tomto případě tedy „nízké“.

Výsledek: ANO

Profesionální redukční metoda (PRM):

RF I. tř: není k dispozici

RF II. tř. č. 5 s hodnotou 3 (zřeknutí se severního sektoru, RF č. 6 s hodnotou 4, nelze použít, protože nadmořská výška svahu je podle ZLS v pásmu „nevýhodná“)

RF III. tř. č. 10 s hodnotou 3 (malá skupina s rozestupy)

4 / 3x3 = 0,44

Výsledek: ANO

Klíčová pasáž 4

Tuto pasáž nelze za daných podmínek klasicky posoudit na úrovni plánování ANO. Důvodem je zejména strmost svahu > 40 ° a jeho nevýhodná expozice vůči světovým stranám (NNE – severo-severo-východ), nadmořská výška i tvar terénu (mulda). Ani jedna z rozhodovacích strategií neumožňuje hodnotit pasáž ANO.

Za daných podmínek můžeme při plánování počítat s tím, že zkušení skialpinisté dosáhnou vrcholu Weissecku, avšak sjezd bude probíhat po trase výstupu. 


 6. 4. 2007

Za daných podmínek jsou klíčové pasáže 1 a 2 bez většího rizika průchozí. Klíčová pasáž 3 bude nebezpečná spíše z důvodu možného uklouznutí a pádu než kvůli lavinovému nebezpečí. Přesto zde vezmeme v úvahu rostoucí nebezpečí lavin z mokrého sněhu, přestože stejně jako 5. 4., nejsou svahy nad 2000 metrů, zmíněné jako obzvláště nebezpečné.

Klíčová pasáž 4

Podle ZLS bychom mohli na tomto místě očekávat stále ještě dobře slehlý prachový sníh. Za daných podmínek je sjezd možný. Vzhledem ke strmosti svahu a expozici SSV zde budeme v horní části sjíždět po jednom, ve spodní části dodržovat odstupy.

Všechny rozhodovací strategie sjezd svahu umožňují. 

Za daných podmínek je možné provést túru v celém rozsahu včetně krásného sjezdu kotlem Ödenkar.

Závěrem...

Pokud jste dočetli článek až sem, myslíte to s bezpečným pojetím skialpu vážně. K tomu vám gratuluji. Věřím, že jste to pochopili. Případné nejasnosti mi napište na michal@skitourguru.com a já zkusím text vyspravit. Pište prosím jen poté, co jste si pročetli doporučenou teorii. Díky za pozornost a přeju pečlivě naplánované túry!

Všechny potřebné informace k túře na Weisseck najdete na Skitour.Guru:

 • fotoguide túry
 • zobrazení sklonů svahu
 • zbrazení túry na 3D mapě
 • 3D průlet po trase túry
 • Výškový profil se sklonem svahu, v interakci s mapou
 • Stažení GPX souboru pro mapy.cz
 • Stažení GPX souboru pro software, dodávaný k GPS navigacím
 • Stažení KML souboru pro detailní zobrazení v 3D mapě -  možnos virtuální túry
 • Označení klíčových míst
 • Délka a převýšení výstupu i sjezdu
 • Seznam vhodných map a průvodců
 • Odkazy na lavinový bulletin, sněhové zpravodajství, počasí a webkamery