Hlas uklidňuje

Hlasová navigace je unikátní a patentovanou funkcí. Její použití v lavinovém vyhledávači bylo motivováno hlavně z důvodu uklidnění záchrance ve stresující situaci. Hlas uklidňuje sám o sobě a druhým uklidňujícím prvkem je potvrzení správného postupu.

S pípáky mám za ta léta bohaté zkušenosti a když jsem začínal, byly v kurzu čistě analogové přístroje. Současné moderní, digitální vyhledávače jsou velmi vyspělou elektronikou. Hledání s pomocí ukazatele směru a vzdálenosti je komfortní a když člověk s pípákem dobře pracuje, jeho postup k zasypanému doprovází hlas, který potvrdí fakt, že jde správným směrem a to mě rozhodně přinášelo pocit, že hledám správně.

Čeština jedním z devíti jazyků

Protože jsme národem docela sportovním, dostala se čeština i mezi volitelné jazyky. Ve videu uslyšíte, jak hlasová navigace zní, např. „běž vpravo“, „drž se rovně“, „otoč se“ nebo  „drž přístroj těsně na sněhem“. Ukázky hlasu jsou ve videu.


Přehledný displej

Displej je svou velikostí nadstandardní, číslice a směrovky jsou dostatečně velké, myslím, že všech pípáků na trhu jsou zobrazené symboly největší. 

Transportní postroj

Není to jen obyčejný popruh, díky své šířce vůbec netlačí. Vychytávkou je integrovaná destička Recco® v popruhu pro případ ztracení – ztráta se dá se ještě zachránit. Přístroj je zasunutý do neoprenového fochu a zajištěn pásem se suchým zipem. Jeho oranžový okraj je zvětšený a tak pod něj dostanu rukavici a můžu rychle otevří a mít pípák v rukou. Spojení přístroje s postrojem gumičkou a malou karabinkou? Někomu to sedí, já si raději vyhledávač chytnu do ruky a pracuji s ním „na volno“.

Manipulace s přístrojem

Bočnice má pípák pogumované pro dobrý úchyt, tomu napomáhá i vroubkování na povrchu. Velikost přístroje umožňuje pohodlný úchop shora, který doporučuji pro fázi přesného dohledání.

Ovládání Diractu

Jediné ovládací tlačítko, přepínač send-search a tlačítko on-off. Malé tlačítko na zapnutí přístroje je schované pod přepínačem a funguje po 2 vteřiny trvajícím stisknutí. Používá se vlastně jen na začátku provozu a po túře. 

ORTOVOX Diract Voice v režimu vysílání - SEND Skrýt poznámky

Přepnutí z vysílání na hledání

Přepínač mezi režimy vysílat a hledat je designovaný tak, aby nedošlo k nežádoucímu přepnutí bez vědomí uživatele. Proto nejde přepnout lehce, oranžový přepínač se musí otočit o 180° a zacvaknout v nové poloze. Když je SEND, oranžový ovladač nikde nevyčnívá, po přepnutí na SEARCH je naopak vytrčený. O tom, v jakém módu pípák je, nemůže být pochyb a je to vidět na první pohled. Protože přepínání jde v pohodě provést i v teplých palčácích, hodnotím ho zcela bezchybně.

Tlačítko s vlaječkou

Neslouží jen k označení lokalizovaného kamaráda v lavině. Má i funkci „enter“. Používá se k ovládání menu, potvrzuje se jím vypnutí i aktivace funkcí standby a group check. Tlačítko je dostatečně velké a plasticky vystupující nad povrch a tak se mi ani jednou nestalo, že by po stlačení neudělalo, co má.

Nabíjení přes USB-C

Diract je první lavinový vyhledávač na trhu, který nevyužívá energii z monočlánků AA nebo AAA. Má integrovaný akumulátor, podobně jako mobil. A stejně se nabíjí, přes kabel USB-C. Vyzkoušel jsem ho v režimu vysílat 100 hodin a baterie nebyla vybitá ani z poloviny. Oficiální údaj výrobce říká, že plné nabití by mělo vystačit na 300 h vysílání. Když jsem s pípákem pracoval třeba 2 hod ve vyhledávacím módu, úbytek baterie byl 3-4%. V tomto směru nejsou obavy vůbec na místě.

Z předchozích odstavců asi vycítíte, že se mi s Diractem výborně pracovalo a jeho ovládání bylo intuitivní a bez slabého místa.

Nadstandardní funkce

Po zapnutí mobilu se mě pípák zeptá, zda chci využít funkci „group check“. Když zmáčknu tlačítko s vlaječkou přepne se do módu skupinové kontroly. Ta spočívá v tom, že přístroj registruje jen přístroje, které jsou v blízkosti 1 metru. Pokud zjistí, že vysílají, objeví se na displeji fajfka, jako, že OK.

Do módu „stand by“je dobré přepnout přístroj tehdy, když nechci, aby mě vyrušovalo pípání třeba při poskytování první pomoci. Pípák zůstává zapnutý, ale jeho signál  je zneviditelněný, okolní hledající přístroje na něj nereagují. V případě sekundární laviny se při absenci pohybu automaticky přepne do vysílacího módu.

Diract Voice a testování dosahu Skrýt poznámky

Diract Voice při vyhledávání

Dosah pípáků je tradičním kritériem při hodnocení vyhledávačů. Trošku to vypadá, že v tomto parametru mezi sebou výrobci soutěží. Je potřeba dodat, že vzdálenost, kdy hledající záchrance zachytí signál, zásadně ovlivňuje ještě poloha vysílající antény zasypaného kamaráda. Málokdy se v reálu stane, že na displeji svítí hodnota vyšší než 40 m, i když pípák má dosah 60 nebo i více metrů. 

V tomto parametru jsem Diract Voice pochopitelně testoval také a použil jsem přitom i měřící pásmo. Při 90 cm hloubce zasypání s příznivou polohou (osy x, podélně a naležato) mi průměrná hodnota změřená pásmem dosáhla 20 m. Při zahrabání do hloubky 90 cm v poloze méně příznivé (osa y, napříč) jsem změřil 18 m. Na displeji se logicky zobrazovala větší hodnota, v těchto případech zhruba o 10 m, protože pípák kopíruje siločáru.

Pokud jde o dosah, tak jsem očekával o něco lepší výsledek.

Bez ztráty signálu

Při hledání je důležité, aby byl signál stabilní. Je dost nepříjemné a hlavně stresující, když se blížím k zasypanému a nejednou se signál ztratí a po nějakém čase naskočí. V tomto ohledu je Diract bezva, protože jakmile jednou zachytí signál, už ho neztratí. Na to se dá spolehnout a tady palec nahoru.

Diract na začátku hledání. Ukazuje a říká, co máš dělat. Skrýt poznámky

Hledání jednoho zasypaného

Hrubé hledání

Tady se může projevit kratší dosah přístroje a Diract má v tomto ohledu rezervy. Pokud je příznivá poloha antén, je to ještě dobré, ovšem při nepříznivé konfiguraci už to dobré není. Tento nedostatek vyvažuje fakt, že po zachycení signálu nedojde k jeho ztrátě.

Fáze přiblížení

Po zachycení signálu jsem trénoval v souladu s metodikou. Ve směru, udávaném šipkou, jsem několik metrů popoběhl a pípák mě přitom hlasově „kontroloval“. Ve chvíli, kdy jsem byl na hranici zhruba 10 m od zasypaného, jsem postupoval rychlým krokem, koukal přitom na displej, šel podle šipky a kontroloval, zda se vzdálenost zkracuje. I při rychlé chůzi stíhal software přístroje vyhodnocovat aktuální polohu.

Přesné dohledání

V okamžiku, kdy se na displeji změní šipka na kříž, zazní povel „drž přístroj těsně na sněhem“. Obvykle je to při vzdálenosti 2,5 až 4 m od zasypaného. V tu chvíli jsem šel na kolena a posouval pípák v kolmých přímkách k minimální hodnotě. Při téhle činnosti Diract exceloval! Šlo to rychle a bezchybně.

Oprava chybného postupu

Už jsem psal, že displej je veliký a zobrazené symboly dobře čitelné. Především je fajn, že směrová šipka ukazuje v rozsahu 360°. To v praxi znamená, že když udělám při hledání chybu, navádí mě zpět a doprovodí to povelem „otoč se zpět“. Tahle funkce dokáže ve stresu ušetřit cenný čas.

Testování vyhledávače ORTOVOX Diract Voice Skrýt poznámky

Vícenásobné zasypání

Díky markovací funkci, která označí nalezeného pomocí tlačítka s vlaječkou, je u současných pípáků hledání více než jednoho zasypaného sérií hledání jednotlivců. Tedy jdu k nejsilnějšímu signálu, lokalizuji a označím stiskem MARK. Poté pokračuji k dalšímu nejsilnějšímu signálu a po nálezu označím, atp. dál. Tedy se zdá, že je to jednoduché. 

Není to tak docela pravda, protože pípák ještě analyzuje kolik zasypaných je v lavině - na displeji se zobrazuje symbol panáčka. Testování této funkce jsem zkoušel se dvěma i třemi pípáky pod sněhem. Zvolil jsem podobné konfigurace zahrabaných pípáků jak to dělá při svých testech Alpenverein. Tedy od velké vzdálenosti mezi sebou, zhruba 30 m až po zahrabání nedaleko sebe. Zkoušel 2 m, 3 m a 5 m rozestupy v různých polohách antén. 

Vyhledávání vzdálenějších přístrojů bylo v pořádku, detekce více signálů bezchybná. Když byly přístroje nedaleko od sebe už to nebylo tak dobré, ale stále v pohodě. Všiml jsem si, že v režimu přesného dohledání se na displeji nezobrazují ikonky, symbolizující počet zasypaných a ve stresu to může znamenat ztrátu přehledu o počtu lidí v lavině. V tomto ohledu vidím největší rezervu přístroje.

Shrnutí testu Diract Voice

Uživatelsky přívětivý přístroj, se kterým se dobře a hlavně intuitivně zachází.  Exceluje v přesném dohledání i ve fázi rychlého přiblížení, rezervy má při hrubém hledání. Hlasová navigace potvrzuje zvolený směr pohybu záchrance a jeurčitě přínosná, hlavně z psychologického hlediska. Velký a dobře čitelný displej s velkými symboly. Kompaktní, padne do ruky, bez omezení se ovládá i v palčácích. Bonusem je nadstandardní režim stand by a příjemná je funkce kontrola skupiny. Transportní postroj je propracovaný, popruhy se nezařezávají a vytažení pípáku jde rychle. 

Každý lavinový vyhledávač má má svoje silnější stránky a nějaké slabiny. Všechny ale plní svoji funkci vysílat a hledat. Liší se zjednodušeně řečeno uživatelským komfortem, především při vyhledávání. Připomínám jednu moudrost - tvůj pípák je tak dobrý, jak dobře s ním umíš zacházet.

Verdikt Skitour.Guru

  • Uživatelská přívětivost, manipulace 100%
  • Hrubé hledání 60%
  • Fáze přiblížení 80%
  • Přesné dohledání 100%
  • Vícenásobné zasypání 70%
  • Hlasová navigace, standby, group check 100%

Poznámka pod čarou

Lavinový vyhledávač je zásadní, ale efektivní záchrana funguje, jen když se použije v součinnosti s lavinovou sondou a lavinovou lopatou. Lavinový batoh je nadstandardní pomůcka, která je výborným doplňkem uvedené trojice. Základem úspěšné záchrany z laviny je kromě kompletního vybavení efektivní management záchranné akce. K tomu je potřeba ovládat práci s lavinovým přístrojem, správné sondování a organizaci práce s lopatou. To platí při zasypání jednoho kamaráda i vícenásobném zasypání. Nezapomínejte na správné nošení pípáku, před každou túrou si navzájem přístroje zkontrolujte a vězte, že mobil blízko pípáku může omezovat jeho funkci. Vyproštěním z laviny záchrana nekončí, nastává polavinová první pomoc. Podívejte se na přehled lavinových vyhledávačů, hlavně parametry přístroje Diract. Výhodné je pořizovat je v setu se sondou a lopatou. Lavinové vybavení ORTOVOX dováží do ČR a SR firma Summit Trade ze Zlína.

Podívejte se na naučná videa k lavinové záchraně i kamarádské první pomoci: