Dosud dostupné informace

 • Ráno vyrazila na sněžnicích 5 členná skupina Čechů z chaty Seethalerhütte.
 • V pátek 6.3. napadlo v oblasti kolem 35 cm sněhu, v sobotu přibylo ještě několik centimetrů. Skupina vyrazila 8.3. ráno za krásného počasí.
 • Během výstupu po ledovci Hallstätter Gletscher byli strženi deskovou lavinou, která se uvolnila těsně pod okrajovou trhlinou mezi ledovcem a skálou.
 • Všichni členové skupiny byli lavinou strženi a zcela zasypáni.
 • Očití svědci v blízkosti laviny se snažili zasypané lokalizovat s pomocí lavinových přístrojů. Ale ukázalo se, že oběti nebyli vybaveni lavinovými vyhledávači.
 • Přivolaní záchranáři byli přepraveni na místo vrtulníky a po nasazení lavinových psů byly nalezena 3 těla a následně zbylé dvě oběti.
 • Pokusy o oživení nebyly úspěšné.
 • Přítomní lékaři bohužel konstatovali smrt.
 • Hloubka zasypání byla přibližně 1 metr.
 • Oběti laviny byli vrtulníky přepraveni do Hallstattu.

Zdroj: Bergret­tung Oberösterreich

Zpráva o lavinové situaci na 8.3.2020

Základním zdrojem informací pro plánování túry je tzv. Zpráva o lavinové situaci. Dachstein leží na rozhraní dvou spolkových zemí – Oberösterreich a Steiermark. Podívejte se na obě prognózy:

Zpráva o lavinové situaci na neděli 8.3.2020 (Oberösterreich - OÖ)

Zpráva o lavinové situaci na neděli 8.3.2020 (Steiermark - STMK)

Co vyplývá z lavinového zpravodajství…

Stupeň nebezpečí: Zatímco na severní straně Dachsteinu (OÖ) je stupeň 3, na jižní STMK naopak 2. Inkriminovaný svah leží na území OÖ, je správné počítat s hodnotou 3. stupně nebezpečí.

Co je problémem: navátý sníh

Kde hrozí nebezpečí: V sektoru sever – východ – jih (OÖ) a podle štýrské předpovědi SV – východ – jih – JZ.

Jak může dojít k uvolnění laviny: stačí nepatrné zatížení sněhové vrstvy

Příčina nebezpečí: Slabou vrstvou je čerstvý navátý sníh

Přečtěte si:

Co je to desková lavina z navátého sněhu

Vliv povětrnostních podmínek na vznik lavin

Vliv terénu na vznik laviny

Stupně lavinového nebezpečí

Interpretace informací z lavinového zpravodajství

Vyrazit na túru – ano nebo ne?

Stručná analýza faktorů vzniku laviny pod Dachsteinem

Cílem následujících řádků je shrnout všechny faktory, které mohly ovlivnit uvolnění laviny. Zkuste se nad tím zamyslet a hledat poučení pro vaše túry.

Sklon svahu

Ačkoli ledovce bývají většinou méně prudké svahy, tentokrát je to jinak. Výběžek mířící pod stěnu Dachsteinu místy překračuje sklon 35 stupňů. Deskové lavině stačí k uvolnění sklon 30 stupňů a vyšší.

Přečtěte si: Na jak strmé svahy nevstupovat při různých stupních nebezpečí…

Expozice svahu

Inkriminovaný svah je severovýchodní, tedy jde o zónu, která je v lavinovém zpravodajství označena za ohroženou.

Navátý sníh

Po sněžení ve vyšších polohách obvykle fouká vítr a přemísťuje sníh z návětrných svahů na závětrné, kde se hromadí tzv. navátý sníh. Tento sníh vytváří deskové laviny, protože je velmi soudržný. Typické shromažďování navátého sněhu bývá v blízkosti hřebenů, což je právě tento případ.

Vítr dosahoval ve dnech před lavinou rychlosti až 70 km/h, přičemž pro rozsáhlé přemísťování sněhu stačí rychlost větru 40 km/h, nového sněhu bylo cca 40 cm.

V záznamu o činnosti větru si všimněte, že během pátku a soboty se vítr pohyboval všemi směry (označeno zelenými tečkami) a tudíž se převívaný sníh mohl přemístit na svahy všech expozicí.

Odkazy: Podmínky – počasí na nedaleké stanici Schladminger Gletscher, vítr na horní stanici lanovky Hunerkogel.

První hezký den po sněžení

To je další společný jmenovatel mnoha nehod. Napadlo hodně sněhu a bylo škaredě a větrno. Přišlo krásné počasí, ale podmínky nebyly optimální. Bohužel v tomto případě to dopadlo tragicky.

Dodržovali odlehčovací rozestupy?

To se zatím neví. Zatížení vrstvy sněhu zásadně ovlivňuje lavinové nebezpečí. Proto se musí standardně, za každých okolností dodržovat tzv. odlehčovací rozestupy. Při výstupu 10 m, přičemž každý člen skupiny zodpovídá za vzdálenost před sebou. V lavinové zprávě je vyznačeno, že k uvolnění laviny stačí jen nepatrné, tzv. dodatečné zatížení sněhové vrstvy. Pokud by šlapali lidé na sněžnicích těsně za sebou, znamenalo by to ignorování zdroje ohrožení.

Přečtěte si:

Vše důležité o plánování túry

Pravidla bezpečného výstupu

Pravidla bezpečného sjezdu

Záchrana z laviny

Záchrana je především boj s neúprosným časem. Je potřeba vyprostit dýchací cesty zasypaných do 15 minut. K tomu je potřeba jejich lokalizace lavinovým vyhledávačem a následně ověřit nález sondou a vyhrabat lopatou. Oběti laviny toto vybavení neměli. Zcela zásadní, možná osudná chyba. V blízkosti laviny totiž byli lidé, kteří se je snažili najít. Protože byli nalezeni v hloubce kolem metru pod sněhem, měli nějakou naději, že se je podaří zachránit.

Není známo, kolik lidí bylo nablízku v okamžiku laviny. Najít a vyhrabat 5 těl nějaký čas zabere, ale naděje na záchranu alespoň někoho ze zasypaných existovala. Ale to je pouhé kdyby…

Přečtěte si:

Buďte kompletně vybaveni!

Jak přežít lavinu

Co dělat při zachycení lavinou

ABC lavinové záchrany

Základní informace o lavinách

Vše důležité pro záchranu z laviny

Lavina pod Dachsteinemm, 8.3.2020, foto: Bergrettung Oberösterreich Skrýt poznámky

Shrnutí:

 • Navátý sníh způsobuje 99% lavin
 • „Dvojka“ lavinovka neznamená automaticky bezpečí, trojka znamená podstatné nebezpečí!
 • Každý svah je nutno posuzovat jednotlivě, stupeň nebezpečí je průměrem pro celý region.
 • Oběti laviny se pohybovali po svahu o sklonu prudším než 35 stupňů, což by za této konstelace neměli.
 • Skupina stoupala po svahu, který byl v lavinovém buletinu označen jako nebezpečný (severovýchodní svah).
 • Na sněžnicích nebo splitboardu hrozí podobné nebezpečí jako na lyžích.
 • Na svazích prudších než 30° dodržujte při výstupu tzv. odlehčovací rozestupy.
 • Povinné lavinové vybavení na túru je: Lavinový přístroj, sonda a lopata, doporučeným nadstandardem je lavinový batoh.

Pozůstalým vyslovuji upřímnou soustrast a ostatním doporučuji poučit se z nehody v mnohdy podceňovaném terénu!

Zpracoval Michal Bulička, certifikovaný vůdce skialpinistických túr rakouského Alpenvereinu (staatlich geprüfter Tourenführer OEAV)